Aktualności

Kurs na odznaki PZJ

Brązowa Odznaka Jeździecka

Polski Związek Jeździecki wprowadził w 2004 roku system trzystopniowej odznaki jeździeckiej:

  • PZJ Brązowa Odznaka Jeździecka,
  • PZJ Srebrna Odznaka Jeździecka,
  • PZJ Złota Odznaka Jeździecka.

System ma sprawdzać umiejętności jazdy konnej, zgodnie z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej oraz wiedzę o zasadach użytkowania konia na kolejnych etapach trudności.

Jako profesjonalna stajnia Besthorses oferuje kurs na Brązową Odznakę Jeździecką. Jednocześnie pomagamy w zdobyciu Odznaki Srebrnej.

Kurs na Brązową Odznakę Jeździecką

PZJ Brązowa Odznaka Jeździecka to pierwszy szczebel na drabinie do sportowego jeździectwa. BOJ uprawnia do startów w zawodach regionalnych do klasy L włącznie. Aby zdobyć Brązową Odznakę należy zdać egzamin składający się z 4 części:

  • próba ujeżdżeniowa,
  • skoki,
  • teoria z zakresu opieki stajennej,
  • sprawdzian z opieki stajennej.

Do egzaminu przygotowuje m.in. kurs na Brązową Odznakę Jeździecką, który organizujemy na terenie stajni Besthorses. Zgodnie z Regulaminem PZJ do egzaminu na Brązowa Odznakę może przystąpić osoba, która ukończyła 6 rok życia. W przypadku dzieci i młodzieży uzyskanie Brązowej Odznaki stanowi otwarcie drogi do kariery jeździeckiej.

Srebrna Odznaka Jeździecka

Srebrna Odznaka PZJ jest odpowiednikiem europejskiej odznaki EPC. Jej posiadane daje możliwość kontynuowania kariery zawodniczej, przede wszystkim startów w wyższych rangą konkursach. Egzamin na Srebrną Odznakę Jeździecką można zdawać po upływie przynajmniej trzech miesięcy od uzyskania odznaki brązowej.

Zapraszamy na kursy na brązową i srebrną odznakę Polskiego Związku Jeździeckiego.

Zapisy bezpośrednio u instruktorów lub pod numerem: 602103464.