Aktualności

Półkolonie - Covid-19

Drodzy Rodzice! Półkolonie w Besthorses startują już 29.06.! 
Prosimy wszystkich o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa!!
  • rodzice i uczestnicy muszą zaakceptować nowy regulamin, w którym będą zawarte wytyczne GIS/MZ/MEN
  • na kolonii będziemy zachowywać dystans społeczny (co najmniej 2m)
  • uczestnik musi zabrać wystarczającą ilość indywidualnej osłony ust i nosa (oczywiście dzieci nie będą cały czas chodziły w maseczkach)
  • rodzice muszą w przeciągu 2h odebrać dziecko u którego wystąpią niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności)
  • pracownicy stajni Besthorses będą dbali o dezynfekcję pomieszczeń wg wytycznych
  • będziemy unikać gromadzenia się grup w jednym miejscu oraz ich bezpośredniego, bliskiego kontaktu
  • kadra wypoczynku będzie przeszkolona z zakresu zasad bezpieczeństwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
  • będziemy myć często ręce mydłem i wodą oraz będziemy stosować środki do dezynfekcji
  • będziemy profilaktycznie sprawdzać temperaturę ciała
  • podczas całego wypoczynku uczestnicy i kadra będą unikali niepotrzebnego kontaktu z osobami trzecimi